Sessió oberta del Parlament Ciutadà celebrada el 31.01.15


Aquest dissabte, 31 de gener de 2015, hem celebrat una Assemblea Oberta per a rendir comptes de l’activitat del Grup Impulsor del Parlament Ciutadà, informar de les iniciatives que ens plantegem en el futur immediat i escoltar l’opinió de les persones que han participat.

La sessió s’ha obert fent una breu ressenya de l’ideari del Parlament Ciutadà, a partir del recull dels deu principals punts que ens defineixen.

 

Acte seguit , Jordi Rojas ha presentat les principals fites assolides des de la presentació del projecte Parlament Ciutadà, a La Farinera, l’1 de juny de 2013

Presentació Prezi de la trajectòria del Parlament Ciutadà

A continuació s’ha passat a la presentació de les iniciatives que actualment estan en procés com ara:

Sessió del Parlament Ciutadà a l’entorn la Salut i el Sistema Sanitari a Catalunya

  • Metodologia per a l’autoorganització als barris i municipis
  • Objecció fiscal i desobediència civil
  • Convenció Constitucional
  • Suport a la campanya contra el TTIP
  • Eines per a l’empoderament ciutadà
  • Projecte de sessió del PMC contra la corrupció i per la transparència

Acabades les presentacions s’ha obert un ric debat entre les persones participants en el que s’ha posat de manifest la coincidència en valorar la necessitat d’una tasca com la que es porta a terme des del Parlament Ciutadà i les dificultats de la ciutadania per trobar temps i espais propers per a poder actuar de manera organitzada.

Igualment s’han fet propostes per a obrir nous àmbits d’anàlisi i treball, a l’entorn de la creació, sistematització i divulgació de saber, com eina imprescindible per a orientar qualsevol acció política des de la ciutadania, que no té a l’abast els mecanismes d’accés al coneixement que poden tenir els lobbis.

També s’ha plantejat la conveniència que el Parlament Ciutadà es plantegi actuacions en àmbits com el de l’educació, el territori i l’urbanisme, la comunicació i la capacitat d’articular també un contrapoder, en aquest cas informatiu, respecte els mitjans o la necessitat de “contaminar” les polítiques d’una visió feminista.

Finalment, les persones assistents han valorat positivament la sessió i han proposat que se’n celebrin periòdicament, per a posar al dia de l’activitat que es porta a terme.

GALERIA FOTOGRÀFICA DE LA SESSIÓ

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *