Resolució del ParlaMent Ciutadà sobre la ILP Renda Garantida de Ciutadania


Plaça del Parlament Ciutadà

Reunit  en sessió de suport a la ILP Renda Garantida de Ciutadania, el Parlament Ciutadà ha aprovat la següent resolució:

Les persones dels moviments i organitzacions socials i cíviques reunides com a Parlament Ciutadà per tractar de la proposició de llei “Renda Garantida de Ciutadania”, en la sessió que té lloc a la plaça del Rei de Barcelona, el 28 de juny de 2014, tenint en compte els informes i debats realitzats, un cop escoltades les raons i testimonis expressats en aquest debat, exposem:

1. El Parlament de Catalunya, des de que va ser aprovat l’Estatut d’Autonomia, no ha complert amb la seva obligació de desenvolupar l’art º 24.3, relatiu als drets en l’àmbit dels serveis socials. L’absència d’aquesta Llei ha impedit que centenars de milers de ciutadans i ciutadanes de Catalunya arribessin els mínims d’una vida digna, i superessin la pobresa ocasionada per un sistema econòmic injust.

2. Ha estat la ciutadania qui ha assumit la responsabilitat de desenvolupar l’article de l’Estatut a través de la Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida de Ciutadania. Aquesta iniciativa ha estat avalada per 121.191 firmes, la col·laboració de 69 organitzacions socials, cíviques i polítiques, i el suport de mocions en 45 ajuntaments de Catalunya, representatius d’una gran majoria de la població.

3. Per diverses vicissituds polítiques, la tramitació de la ILP ha patit un important i inexcusable retard, tot i sent una proposició de llei que per la seva naturalesa és d’urgència social.

Escoltades les intervencions dels ponents i dels testimonis en aquesta Assemblea arribem a les següents conclusions:

 

A. La proposició de Llei “Renda Garantida de Ciutadania” compleix amb l’enunciat de l’art º 24.3 de l’Estatut d’Autonomia. Garanteix el dret subjectiu de totes les persones i famílies a una renda que li garanteixi els mínims d’una vida digna, amb el requisit per als que es troben sense feina i estiguin en condicions de treballar d’acceptar una oferta legal d’ocupació.

B. La quantia de la renda és de 664 euros al mes i deriva de l’indicador de suficiència de renda de Catalunya periodificat en dotze mensualitats.

La injusta congelació que des de fa anys pateix aquest indicador fa necessària la seva actualització i la posada en marxa de mecanismes de control ciutadà.

C. L’aplicació de la Renda Garantida, torna l’esperança d’una vida digna als ciutadans i ciutadanes sense ocupació que han esgotat prestacions i subsidis, complementa les pensions de jubilació que es troben per sota de l’indicador de suficiència de renda, evita una part important dels desnonaments d’habitatges a causa de la manca d’ingressos per desocupació i situació de pobresa, i beneficia el conjunt de la ciutadania en garantir un dret davant les incerteses de la vida i del treball en aquesta època de crisi. Té, a més, un efecte estimulant sobre la demanda i la superació de la crisi econòmica.

D. – La proposició de llei d’una Renda Garantida de Ciutadania és una prioritat social al costat del dret a la salut i l’educació. Això hauria de ser suficient per justificar la seva viabilitat econòmica.

Els estudis de qualificats economistes que han col·laborat amb aquesta proposició de llei demostren que si es considera:

–         El cost econòmic de la pobresa.

–         La quantia, la complexitat i el cost administratiu dels ajuts socials existents, que serien substituïts en gran mesura per la Renda Garantida.

–         Que la implantació de la Renda Garantida té un retorn a la societat a través de la demanda de productes bàsics que impulsa el desenvolupament econòmic i els impostos consegüents.

–         Que l’increment de la desigualtat va unit a l’enriquiment d’una minoria, i que una actuació fiscal progressiva en el tram competencial de la Generalitat generaria ingressos per finançar aquesta Renda.

–         Que l’acció contra el frau fiscal, l’aplicació d’impostos sobre els interessos abusius dels crèdits de fons i bancs a la pròpia Generalitat, aportaria més ingressos, etc., etc.

Sense enumerar de manera exhaustiva altres actuacions fiscals, podem concloure que la proposició de llei “Renda Garantida de Ciutadania” és viable i només depèn de la voluntat política del Parlament i el Govern de la Generalitat fer realitat un dret i complir amb l’Estatut.

 

ACORDS:

El Parlament Ciutadà, com a conclusió dels seus treballs, acorda requerir al Parlament de Catalunya:

1. L’aplicació efectiva de la via d’urgència en la tramitació de la Proposició de llei de la Renda Garantida de Ciutadania, iniciant de manera immediata les compareixences i habilitant els mitjans perquè es resolguin en breu termini.

2. El respecte als continguts de la proposició de llei.

3. L’aprovació de la proposició de llei abans que finalitzi 2014 perquè pugui aplicar-se a començament de 2015.

 

El Parlament Ciutadà adquireix els següents compromisos:

Els representants dels moviments socials i cívics ens comprometem a continuar la mobilització pel projecte de llei d’una Renda Garantida de Ciutadania, en cas que el Parlament de Catalunya no compleixi amb les expectatives i esperances dipositades en ell.

Organitzarem les iniciatives i accions necessàries per fer realitat aquesta proposició de llei. Si cal, impulsarem una consulta a la ciutadania de Catalunya perquè aquesta decideixi.

 

Barcelona, 28 de juny de 2014


 

Dono suport a la resolució del Parlament Ciutadà sobre la ILP Renda Ciutadana Garantida:

Nom:*
E-mail:*
DNI*
Vull rebre informació del Parlament Ciutadà
En enviar aquest formulari accepto que les dades que hi he posat siguin incloses en un fitxer electrònic que s’utilitzarà exclusivament per a comunicacions relacionades amb les activitats del Parlament Ciutadà. Per exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que preveu la LOPD, pots adreçar-te a Parlament Ciutadà enviant un correu electrònic a informacio@parlamentciutadà.cat indicant en l’assumpte “Ref. Protecció de dades”.

1 Comment

  1. Mario Lucarda Blanch ha dit:

    El actual Govern de la Gerneralitat, CiU, actua amb els ciutadans amb crueltat i sense cap escrúpol legal ni cívic. La seva fita es enfortir els patrimonis dels seus dirigents, organitzacions i societats que ells mateixos controlen. La seva falta de sensibilitat amb el poble català a estat manifestada reiteradament amb declaracions despectives envers el patiments de la ciutadania. Es un govern indigne de un poble que se anomeni a si mateix lliure i digne. El seu comportament i actitud com polítics dona vergonya: han substituït per el teatre, la rauxa i la grolleria les maneres civilitzades de dirigir una societat. Amb aquesta actitud pública donen al ciutadà la imatge de una societat boixa on qualsevol pot fer lo se li passi per el cap, sense respecte de uns respecte als altres. El comportament cívic de Catalunya a estat estimulat per esser groller, incívic, irrespectuós e irresponsable. Sense parlar de la brutalitat, sadisme i provocació de una policia més pròpia de una actitud de dictadors. Les perspectives de futur que planteja aquest govern de CiU son esgarrifoses per el desenvolupament du una societat equilibra, exemplar i civilitzada.

Leave a Comment

 

— required *

— required *