Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (O3C)

La creació d’un Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (O3C), és un dels compromisos contrets en la signatura del Pacte Social contra la Corrupció, que es va signar al Parlament de Catalunya el passat 9 de novembre, dia Internacional de Nacions Unides contra la Corrupció.

Més de 30 entitats, col·legis professionals, plataformes, sindicats…s’han compromès a impulsar-ho.

Té com a missió erigir-se com a veu de la ciutadania autoorganitzada en temes de lluita per la transparència i contra la corrupció, posant el focus en la creació d’un marc que dificulti aquesta última. Col·labora amb els diversos organismes i institucions públiques i privades que persegueixen aquests mateixos objectius, com per exemple, l’Oficina Antifrau de Catalunya.

És un espai d’entitats ciutadanes per a estendre el Pacte Social a d’altres organitzacions, en diferents municipis i per acordar les intervencions a la Comissió d’Estudi del Parlament de Catalunya contra la Corrupció, de la qual l’O3C en forma part com entitat externa.

En aquesta Comissió, mitjançant diverses sessions es tracten diferents temes relatius a les mesures de Lluita contra la Corrupció.

Per a més informació: Observatori Ciutadà Contra la Corrupció.

Notícies vinculades:

http://parlamentciutada.org/es-constitueix-lobservatori-ciutada-contra-la-corrupcio/

http://parlamentciutada.org/lobservatori-contra-la-corrupcio-o3c-emplaca-els-partits-a-reduir-la-depesa-electoral-i-els-insta-a-determinar-els-seus-compromisos-per-combatre-la-corrupcio/

Material audiovisual: