Nova Política

Comissió temàtica centrada en plantejaments alternatius a l’actual sistema polític. Aquesta comissió serà provisional fins a la Assemblea Constituent del Parlament Ciutadà, en què passarà a ésser permanent.

OBJECTIUS

  • Recollir i sistematitzar plantejaments alternatius a l’actual sistema polític entorn als següents eixos: Democràcia de base participativa i directa, sobirania popular, transparència, formes d’estat, procés constituent, divisió de poders …
  • Governança: Controls, transparència, defensor del ciutadà/na, observatori, subsidiaritat i autogestió…
  • ­Articular un nou discurs en relació als eixos esmentats.

TASQUES I FUNCIONS

  • Vertebrar un document unitari de síntesis amb les diferents propostes amb una reflexió sobre els aspectes forts i febles.
  • Participar en la construcció de la wikiconstitució.
  • Campanya per a la transparència: Penyora fiscal.

PARTICIPANTS
8 persones

REUNIONS
Freqüència quinzenal. 1er i 3er dimecres de mes, 17h-19h, a Nova.

CONTACTE
novapolitica@googlegroups.com


Documentació:


Iniciativa: