Jornada d’Autoorganització Popular a Sants-Montjuïc / 28 març 2015


cartell1

 

La jornada s’inicia amb una benvinguda a càrrec de Jordi Soler i una presentació de la Irene Escorhiuela.

En la moderació participen delegats de Parlament Ciutadà: David, Chus i Carles.

A l’inici de l’acte hi ha 30 persones: aprox. mix CUP, BEC i altres col·lectius i persones a títol individual. Per barris, quatre de la Marina, una del Poble Sec i la resta dels barris de La Bordeta, Sants i Hostafrancs.

Es crea un hastag de la jornada: #poderpopularSM.


Inquietuds, necessitats i desitjos dels barris del districte Sants-Montjuïc

La dinàmica de la jornada comença amb una posada en comú d’inquietuds, necessitats i desitjos de la que resulten els següents aspectes:

Drets socials

Polítiques feministes, qüestions de gènere.

Sanitat: exclusió d’immigrants i sense papers i privatització encoberta.

Es destaca l’èxit d’haver evitat el tancament del CAP Carreras Candi.

Ocupació d’habitatges i espais. Suport a l’Obra social de la PAH.

Recuperació de d’habitatges socials.

Necessitat de reconèixer els drets de persones immigrants. Impulsar un oratori a Sants.

Problemàtica de les escoles bressol i ampes.

Drets polítics

Democràcia als barris.

Processos participatius com a vacuna enfront del racisme.

Transparència en el treball de l’Administració i informació als ciutadans.

Respecte dels drets de les persones.

Tancament del Cies.

S’ha d’evitar caure en el plantejament paternalista de fer demandes a l’Administració. Cal analitzar les necessitats i veure quines es poden resoldre de manera autogestionaria i col·laborativa.

 

Planificació ciutat

Perills de les smart cities i de l’ús de les dades privades de les persones.

Plans d’usos. Exemple del Poble Sec.

Efectes negatius del model turístic de Barcelona.

Problemàtica del Front marítim-Zona Franca.

Problemàtica de Can Clos a la Zona Franca.

Planificació de la mobilitat en funció dels interessos de la ciutadania. Horaris i quantitat d’autobusos a Zona Franca.

Problemàtica de la pista de gel que es projecta a la Zona Franca.

Urbanisme ocult, planificat d’esquena a la ciutania.

 

Cultura i oci

Equipaments culturals i d’oci i recuperació d’antics

Defensar i desenvolupar Can Vies i Can Batlló.

 

Laboral

Problemàtica de l’atur.

Economia social i cooperativa: exemple de l’Ateneu d’oficis, cooperativa de professors particulars, projecte Coopolis a Can Batlló.

Contracte a immigrants.

 

Medi ambient

Contaminació derivada dels creuers.

Transport privat persones i mercaderies.

Carrils per bici.

Adequació de paviments.

 

En aquest apartat de la jornada, cal destacar les nombroses intervencions dedicades a aspectes relacionats amb l’autoorganització com a element de cohesió social i política, i com a expressió de cultura política.

 

Autoorganització

Necessitat de construir contrapoder als barris, de consolidar un lobbi popular.

Necessitat de que la transparència també hi sigui dins les entitats socials.

Enfortir les xarxes d’autoorganització.

Davant la pressió dels lobbies, cal aconseguir una visió global de la ciutat, més enllà dels barris.

Cal dotar-se un òrgan d’autoorganització popular democràtic i unitari, una assemblea municipalista de districte.

S’ha de treballar per un canvi en polítiques econòmiques capitalistes i de model productiu de Barcelona, transformant la matriu productiva de la ciutat. Cal un diagnòstic econòmic del territori dins un pla estratègic per al districte.

Autoorganització econòmica dels barris. Exemple d’agència de promoció econòmica de districte: Coopolis a Can Batlló, com a referent d’economia social i solidària.

Col·lectivitzar els recursos energètics.

Cal evitar les demandes adreçades a l’Administració que tendeixen a perfeccionar el sistema, sense posar el qüestió el model de l’Administració com a empresa que presta serveis a la ciutadania. Com evitar ser absorbits per la maquinaria de les institucions?

Gestió autogestionària del districte.

Cal aconseguir la participació de les comunitat immigrants en els moviments socials.

Cal un espai d’intervenció política dins l’àmbit del districte.

Construir legitimat democràtica.

Cal ser crítics amb les nostre pròpies organitzacions: per què som millors que ells?
 

Debat entorn de com abordar les problemàtiques comunes. Com fer efectives les propostes? Què cal fer?

Després d’un descans, es comenta que el 17-18 d’abril tindran lloc unes jornades de caràcter similar a la que s’està duent a terme però on es convoquen a totes les entitats i col·lectius de Barcelona. S’impulsen des de Parlament Ciutadà, coorganitzades per Procés Constituent i Trobada Popular Municipalista.

 

Es fa un resum de les idees expressades en el bloc anterior i es proposa que una manera d’aglutinar els esforços de les entitats i col·lectius seria a través d’un pla estratègic que permetés visualitzar el conjunt de les inquietuds, les necessitats i els desitjos. Aquest pla s’articularia com una mena de mapa social, econòmic i urbanístic del districte, a partir de tots els treballs ja desenvolupats per les entitats de cada barri i cercant els seus elements comuns.

Es comenta una frase de la transició: “S’ha d’impedir que les associacions de veïns siguin ajuntaments paral·lels”. Amb l’experiència que va resultar d’aquesta estratègia imposada pels partits, ara “cal assegurar que hi hagi organismes de poder popular paral·lels als ajuntaments”.

Es reclama el compromís de que les candidatures rupturistes reconeixeran el poder popular que emana dels moviments socials.

Els representants de Barcelona en Comú i de la CUP- Capgirem Barcelona manifesten la seva voluntat d’impulsar espais d’empoderament popular.

 

Es proposa crear estructures de poder popular transversals i àmplies als barris i obrir-ho a associacions de veïns, assemblees socials, ampes i d’altres. Parlament Ciutadà pot fer de difusor i cohesionador de la idea (jornades del 17-18 i més). Aquestes estructures poden esdevenir uns veritables ajuntaments paral·lels. Gestionar el reconeixement públic de les candidatures rupturistes a l’Ajuntament com a fet diferencial.

 

Quant a incentivar mecanismes que facilitin la participació veïnal, es proposen, més enllà dels recursos informàtics, impulsar la realització d’assemblees i debats de manera periòdica als barris i la instal·lació de bústies analògiques i itinerants per recollir propostes (farmàcies, forns, etc.) , informació als mercats, incrementar el relacionament social, etc.

 

S’aborda la dificultat que significa l’artificiositat del districte i les problemàtiques de participació a través dels plens municipals.

 

Es manifesta preocupació per la possible repressió que es vulgui contra les mobilitzacions populars.

 

Cap a una assemblea municipalista de districte? Com fer-ho?

Es planteja de manera generalitzada la necessitat d’aconseguir un espai d’autoorganització popular democràtic i unitari, una assemblea municipalista de districte, que sense crear noves estructures actuï com a:

 

  • Paraigües i portaveu dels barris.
  • Coordinadora de reivindicacions i lluites veïnals.
  • Espai de rendiments de comptes dels partits que actuïn dins les institucions de l’Estat.

 

Per fer realitat aquesta proposta es manifesta la necessitat de fer una convocatòria per a una trobada unitària amb la participació del màxim nombre possible d’entitats i col·lectius que actuïn dins el districte, i de totes les persones que vulguin participar a títol individual.

 

Aquesta trobada tindrà lloc amb posterioritat a la celebració de les eleccions municipals de maig de 2015.

 

Per dur-la a terme, es constitueix una comissió promotora, constituïda per deu persones més els delegats de Parlament Ciutadà, que es reunirà en les properes setmanes per fer una proposta de data i continguts i articular els treballs de comunicació i logística necessaris.

 

La trobada finalitza a les 13:30 h, amb una intervenció que destaca el respecte i l’amabilitat que ha existit al llarg de la trobada, un fet que es subratlla que s’està donant a altres trobades on comparteixen l’espai persones de diferents partits i entitats.

 

 

 

 

 


No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *