Relat de les Jornades d’Autoorganització Popular


17190890672_72fc9e4569_z

Relat de les Jornades d’Autoorganització Popular

Al llarg de dues sessions, convocades pel Parlament Ciutadà, una seixantena de persones, a títol personal o en tant que membres actives d’entitats, associacions i moviments, han estat compartint experiències i coneixements al voltant de l’acció política a la ciutat i als barris, i pensant col·lectivament estratègies de futur tant en relació a la imminent campanya electoral, com i sobretot, en els escenaris de futur que presentin les institucions després de les eleccions.

Coorganitzades per la Trobada Popular Municipalista i Procés Constituent, les jornades han comptat amb la participació d’espais de confluència com 9Barris Cabrejada, Fem Sant Antoni, Assemblea de l’Esquerra de l’Eixample o l’Espai de Coordinació 15M. També hi ha participat gent de l’AAVV de l’Òstia , de Sants, Paral·lel, Vallcarca, Gràcia, La Sagrera, Ciutat Vella… i també de La Floresta, Sant Adrià, Castelldefels o Tarragona.

La primera de les dues sessions ha estat dedicada a conèixer les maneres de funcionar dels espais de confluència participants: el seu origen, organització i procediments de presa de decisions i la seva forma d’intervenir en la política del barri. També ha comptat amb les intervencions de l’activista Emma Alari, l’antropòleg Manel Delgado i d’Itziar González ex-regidora i membre del Grup Impulsor del Parlament Ciutadà.

17190885362_aa6ba4263d_z(1)

L’amplificació de la capacitat de reacció que suposen els espais de confluència de barri, complementant i estenent la tasca que fan les AAVV, el seu posicionament òptim de cara a l’abordatge de problemàtiques transversals i la capacitat de pressió que poden representar davant l’administració els fan instruments oportuns i necessaris. Bevent de la fons d’indignació del 15M, han pogut superar la principal crítica que es va fer a aquell moviment de manca d’organització i operativitat. Justament els espais de confluència, sovint empesos per la força de la reacció davant de la imposició d’un projecte o de la reivindicació d’equipaments o serveis imprescindibles, acrediten una capacitat d’organització flexible, fins i tot informal, però efectiva, i constitueixen un exemple d’empoderament ciutadà. Un empoderament que, si hem d’atendre la intervenció de Manel Delgado, no ens ha de fer caure en el perill d’un liberalisme autogestionari que deslliuri l’administració de la responsabilitat de prestar tots els serveis públics necessaris.

L’autoorganització i la confluència esdevenen, d’acord amb Itziar González, una forma d’intervenció en l’espai polític, diferent de les organitzacions polítiques clàssiques, els partits, però no per això desproveïdes de vincle i compromís. Una forma d’intervenció que hauria de mantenir-se, amb independència de que forces més o menys sensibles a les demandes dels moviments socials accedeixin a les institucions, a les que caldrà seguir pressionant, per no caure en els errors de la transició i per assegurar que quan rebin la pressió (que rebran) dels poders fàctics, trobin a l’altra banda la pressió del “lobby ciutadà”.

 

La segona sessió, celebrada dissabte, es va iniciar amb quatre tallers que van permetre abordar, en paral·lel, qüestions cabdals com la cooperació inter-barris, la gestió dels serveis essencials com l’aigua o l’energia, l’economia comunal o la planificació d’espais. En els tallers, amb l’ajuda d’una persona facilitadora, es va poder debatre amb la proximitat i la intensitat que permet el treball en grup.

Els debats en taller han permès posar sobre la taula grans qüestions no resoltes com ara la distribució de rols entre les organitzacions socials i l’administració, en totes les seves variants: gestió comunitària vs gestió “cívica”; autofinançament o subvencions; col·lectivització vs participació… S’ha apuntat, però, que cal recuperar la iniciativa ciutadana i obtenir per a ella el reconeixement de les institucions com a passos previs a l’establiment de “contractes ciutadans” (contractes de cooperació) entre ciutadania i administració que, en qualsevol cas, incorporin com a mecanismes de control l’auditoria ciutadana.

Per a això, cal donar impuls a les plataformes veïnals com espais de coordinació on les persones es reconeixen, perquè es coneixen i estableixen relacions interpersonals. I a partir dels espais de confluència i dels espais de coordinació (que no han de ser necessàriament els mateixos) construir models de ciutat en els diferents àmbits: cultura, economia solidària, turisme… amb una visió ecosistèmica que trenqui les visions monopolístiques i endogàmiques tant dels poders fàctics, com de la mateixa administració.

Les jornades es van cloure en una posada en comú dels tallers i de les aportacions del primer dia que van posar en primer pla la necessitat de l’autoorganització als barris, com a element base per evitar caure en el parany de la delegació en l’administració, per sensibles que siguin els qui n’ostentin la direcció. Per a això és necessari construir coneixement, dotar-se d’eines: un glossari, una plataforma en xarxa i el suport quan calgui de la investigació. En aquest terreny és cabdal canviar el rol de bona part dels tècnics de l’administració que han d’assumir que treballen per la ciutadania i no pels polítics i adoptar un paper de “traductors” entre la realitat veïnal i l’entramat polític- administratiu de les institucions.

Barcelona compta ja amb experiències d’èxit en alguns barris, pràctiques que cal estendre al conjunt de la ciutat per això, des del Parlament Ciutadà s’han proposat aquestes jornades que s’han clos amb el compromís d’impulsar un grup de treball que, aprofitant feines i estructures que ja existeixen com l’Espai de Coordinació 15M o la Fira d’Economia Solidària, que constitueixen dos exemples de bones pràctiques, contribueixi a la propagació d’espais de confluència als barris i al bastiment de plataformes de coordinació entre ells per aconseguir empoderar la ciutadania davant els districtes i l’ajuntament.

Accés a documentació de les Jornades

Accés a imatges de les Jornades

 

GRUP IMPULSOR DEL PARLAMENT CIUTADÀ – ABRIL 2015

[si vols incorporar-te al grup de treball, escriu a extensió@parlamentciutada.org]

 


Cartell Jornades Autoorganització

Jornades d’Autoorganització popular

Parlament Ciutadà impulsa aquestes jornades coorganitzades per Procés Constituent de Barcelona (PrC) i Trobada Popular Municipalista (TPM), obertes als moviments socials de Barcelona, amb els següents objectius:

 • Potenciar el reconeixement mutu entre espais socials, col·lectius, projectes i moviments que treballen per a la transformació social mitjançant processos d’autoorganització i empoderament popular.
 • Compartir coneixements, experiències, metodologies, recursos i serveis.
 • Definir prioritats i coordinar iniciatives d’intervenció política i d’unitat d’acció entre el veïnat, les organitzacions i els projectes de transformació social a cada barri, anant més enllà d’una problemàtica particular o d’un moment electoral.
 • Aprendre a reflexionar i actuar conjuntament.

Aquestes jornades, a través d’exposicions, debats i tallers, permetran valorar experiències sobre cooperació entre els barris de la ciutat, les millors pràctiques quant a la municipalització i l’autogestió col·laborativa de bens comuns, així com identificar els elements significatius de l’economia comunal i la planificació i ordenació d’activitats i espais públics.

Des de diferents angles, s’abordarà com enfortir les xarxes d’autoorganització, enriquir la cultura política i incrementar l’empoderament de la ciutadania.

Al llarg de les jornades, les persones assistents podran participar en l’elaboració d’un mapa de moviments socials de Barcelona.

 

Programa

Divendres, 17 d’abril
18:00 Rebuda, acreditació e inscripció de participants
18:30 Obertura i presentació de la sessióExposició dels objectius, de les protagonistes implicades, els reptes i el programa de les jornadesInvitació a deixar petjada en el mapa físic/virtual de les lluites i dels espais de confluència dels barris de Barcelona
18:40 Experiències de confluència als barris.Qui són? Com prenen les decisions? ¿Com intervenen en la política del barri i la ciutat?

9barris Cabrejada

Assemblea del Barri de Sants

Espai de Coordinació

Fem Sant Antoni

Assemblea de l’Esquerra de l’Eixample

Plataforma Gestió Ciutadana de Barcelona (pendent de confirmació)

19:40 Autoorganització, cultura política i empoderament ciutadà
Itziar González, Manuel Delgado
i Emma Alari
20:30 Torn obert de paraules
21:00 Cloenda

 

Dissabte, 18 d’abril
09:30 Rebuda, acreditació i inscripció de participants
10:00 Tallers :
Cooperació entre barris en iniciatives i lluites sectorials (sanitat pública, mobilitat, educació, infraestructures, aigua, suport mutu, etc.)
Municipalització i autogestió col·laborativa d’espais i equipaments públics, béns comuns i sectors estratègics
Economia comunal, recursos i infraestructures, cooperació material entre barris i col·lectius, economia social
Planificació i ordenació d’activitats i espais. Processos participatius, plans d’usos i altres eines
11:30 Descans
12:00 Plenària
Posada en comú del treball dels tallers i articulació d’un relat comúDefinició de les línies prioritàries que cal seguir treballant.Síntesi de les jornades.Calendarització i propostes de continuïtat
Conformació d’un equip de treball que elabori una proposta de treball i de continuïtat a partir dels eixos i les línies prioritàries identificades a les Jornades.

Galeria fotogràfica de les Jornades:

https://flic.kr/s/aHsk9E8Roe


FÒRUM per COMPARTIR EXPERIÈNCIES I SABERS


 

Contacte: extensio@parlamentciutada.org

 

 


3 Comments

  Leave a Comment

   

  — required *

  — required *