Sessions Plenàries

Les sessions plenàries són les reunions de totes les persones membres del Parlament Ciutadà.

Els estatuts del Grup Impulsor les defineixen com: és l’òrgan sobirà de l’Associació, està format per tots els seus socis actius, decideix per consentiment els assumptes que són de la seva competència i els seus acords vinculen atots els associats.

Habitualment, l’assemblea plenària es reuneix cada primer dijous de mes (laborable), a la seu social de NOVA (Plaça de Catalunya, 9, 5è 2a)  a les set de la tarda.

En aquest espai podreu consultar les actes de les sessions plenàries, una vegada siguin aprovades.

 

Acta de la plenària de juny de 2014

Acta de la plenària de juliol de 2014

Acta de la plenària de setembre de 2014

Acta de la plenària d’octubre de 2014

Acta de la plenària de novembre de 2014

Acta de la plenària de desembre de 2014

Acta de la plenària de gener 2015

Acta de la plenària de febrer 2015

Acta de la plenària de març de 2015

Acta de la plenària d’abril de 2015

Acta de la plenària de maig de 2015

Acta de la plenària de juny de 2015

Acta de la plenària de setembre de 2015

Acta de la plenària d’octubre de 2015

Acta de la plenària de novembre de 2015

Acta de la plenària de desembre de 2015

Acta de la plenària de gener de 2016

Acta de la plenària de febrer de 2016

Acta de la plenària de març de 2016

Acta de la plenària d’abril de 2016

Acta de la plenària de maig de 2016

Acta de la plenària de juny de 2016

Acta de la plenària de juliol de 2016