Grup Impulsor

Tots som parlament ciutadà. A les places i arreu fem política ciutadana. El Parlament Ciutadà, en majúscules, tan sols és una eina més per a autorganitzar-nos, fer confluir la tasca dels col·lectius i moviments socials i empoderar la ciutadania per encaminar-la cap a una democràcia participativa.

Les Segones Jornades Parlament Ciutadà, celebrades l’octubre de 2013, van aprovar la proposta d'”Objectius, composició i funcionament del Parlament Ciutadà“, que en la seva disposició addicional estableix:

Inicialment, el Parlament Ciutadà compta amb un Grup Impulsor format per persones que assumeixen els seus principis i objectius i que garanteix les funcions logístiques, administratives i de gestió, i que es constituirà en associació. El Parlament Ciutadà pel seu funcionament adoptarà, si cal, la forma jurídica que millor s’adeqüi a la seva funció.

El Grup Impulsor, a l’assemblea celebrada el dijous 6 de juny de 2014 va acordar constituir-se en associació sense ànim de lucre, amb la denominació de Grup Impulsor del Parlament Ciutadà, que es regirà per aquests estatuts de l’associació Grup Impulsor del Parlament Ciutadà .

Signen l’acta fundacional :

Sònia García          Ana Rodríguez              Xus de Miguel         Eva Saura              Martí Olivella
Carolina Berga       Agnès Felis                    Àngels Rabadà       Jordi Rojas            Assumpta Aneas
Núria Cascallar     Carles Marc Cosialls      Itziar González        Stella Demonte     Dolors Pena
Cecília Bayo         Francina Planas           Jordi Camprubí       Susana Mateo       Mercè Porta

l’Associació està registrada al Registre d’Associacions de la Generalitat, amb el núm. 55551 i té el NIF: G-66351248.

Si vols adherir-te formalment al Parlament Ciutadà i fer-te participant pots fer-ho com “soci actiu” i incorporar-te en alguna de les comissions per treballar activament en el seu desenvolupament; o també com a “amic”. Els amics són aquelles que volen rebre informació de les activitats de l’Associació i desitgen participar en les seves activitats. Tenen veu, però no vot, en les assemblees plenàries.