Extensió

Comissió organitzativa centrada en les relacions del Parlament Ciutadà amb els col·lectius i entitats vinculats a moviments socials. Aquesta comissió serà provisional fins a la Assemblea Constituent del Parlament Ciutadà.

OBJECTIUS
Aconseguir que la ciutadania activa de Catalunya, tant de manera individual com organitzada, trobi en el Parlament Ciutadà un espai de confluència i participació democràtica per a la millor consecució dels seus objectius.

TASQUES I FUNCIONS
– Contactar sectorialment i territorial organitzacions dels moviments socials per explicar-los en detall el projecte i convidar-los a ser codissenyadors del mateix, demanar-los que comptin amb el Parlament Ciutadà a l’hora d’organitzar les seves activitats i tirar endavant les seves iniciatives, així com crear-ne de noves conjuntament.
– Aprofitar les oportunitats de difusió per arribar a les persones a títol individual que es vulguin sumar al Parlament Ciutadà.
– Participar activament en totes les accions, campanyes, mobilitzacions i altres activitats similars que promoguin la confluència entre els moviments socials per a l’assoliment d’objectius comuns.

PARTICIPANTS
6 persones.

REUNIONS
Freqüència quinzenal. Dimarts.

CONTACTE
extensio@parlamentciutada.org