Entitats adherides al Pacte Social contra la Corrupció

Seguint aquest enllaç podeu consultar les Entitats signants del Pacte Social Contra la Corrupció.

En la taula adjunta podeu consultar les entitats adherides a partir del gener del 2016

# Submit DateEntitat:web:
1 2020-07-06 08:07:09
Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya
www.arxivers.com
2 2020-06-30 14:35:19
CONFEDERACIO D'ASSOCIACIONS VEÏNALS DE CATALUNYA
CONFAVC.CAT
3 2020-06-25 14:35:55
Associació Catalana de Gestió Pública
https://acgp.cat/
4 2020-06-23 11:45:17
Associació Catalana de Professionals
http://acp.cat/
5 2020-06-04 23:41:04
Associació SVS (Sitges Voluntaris Socials) - Acció en Blau
www.accioenblau.org
6 2020-05-28 15:28:17
prova
7 2016-04-10 21:04:58
Unió de Pagesos
8 2016-01-11 12:31:20
USTEC·STEs (IAC)
www.sindicat.net