Comunicat del PMC > Multireferèndum, Can Vies, La Directa…


El Grup Impulsor del ParlaMent Ciutadà, davant la seqüència de fets de les darreres quaranta-vuit hores: prohibició del Multireferèndum, desallotjament i destrucció del CSA Can Vies i agressió al setmanari La Directa, manifestem la nostra condemna pel que considerem un conjunt d’atemptats contra iniciatives d’empoderament ciutadà.

El govern de Convergència i Unió, amb el suport d’ERC, s’oposa amb tots els mitjans al seu abast a la lliure expressió de la voluntat de la ciutadania organitzada: la consulta de la voluntat popular sobre qüestions cabdals que els ciutadans no tenen perquè delegar en suposats representants; els disset anys de trajectòria cultural i social autogestionada al servei dels joves de Sants, o una trajectòria informativa independent dels grups de pressió.

Iniciatives totes elles que, en quaranta-vuit hores, han estat víctimes de la força de qui en diu tenir el monopoli legal.

Des del Grup Impulsor del Parlament Ciutadà recolzem l’acció política de la ciutadania activa i les seves formes d’organització, que considerem la forma més vàlida possible de transformació de l’actual model econòmic, polític i social.

27 de maig de 2014

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *