Comptes 2014

Ingressos i despeses de les activitats del grup impulsor del Parlament Ciutadà

 

****************************************************************************************************************
Segones Jornades del ParlaMent Ciutadà
14 i 15 de març de 2014

Despeses
Lloguer Espai: 495,00€
Díptics ParlaMent Ciutadà: 223,85€
Material papereria i aigües: 7,84€
Fruits secs refrigeri: 43,25€
TOTAL DESPESES: 769,94 €

Ingressos
Aportacions participants: 246,93€
TOTAL INGRESSOS: 246,93€

Donacions membres grup impulsor
Fotocòpies programes 2s Jornades

 

****************************************************************************************************************
Participació Fòrum Social Català
11 i 12 d’abril de 2014

Ingressos
Aportacions participants FSCat (xapes): 4,00€
TOTAL INGRESSOS: 4,00€