Comptes 2013

Ingressos i despeses de les activitats del grup impulsor del Parlament Ciutadà

 

****************************************************************************************************************
Presentació 1 de juny de 2013 a la Farinera del Clot

Despeses
Material presentació (plafons, retoladors): 23,33 €
Lloguer de l’espai: 386,47 €
Fotocòpies díptic presentació: 40,20 €
TOTAL DESPESES: 450,- €

Ingressos
Donacions assistents: 375,- €  ;  2 Ecosols
Contribució grup impulsor: 75,- €
TOTAL INGRESSOS: 450,- € ; 2 Ecosols

Donacions membres grup impulsor
Galetes esmorzar
Material papereria

 

****************************************************************************************************************
Primeres Jornades del ParlaMent Ciutadà
18 i 19 d’octubre de 2013

Despeses
Lloguer Facultat Biblioteconomia: 242,00€
Lloguer Casinet d’Hostafrancs: 250,00€
Díptics ParlaMent Ciutadà: 181,50€
Roll-up: 84,70€
Xapes: 75,02€
Fotocòpies programa i documentació Jornades: 70,38€
TOTAL DESPESES: 903,60 €

 Ingressos
Aportacions participants divendres: 617,22€
Aportacions participants dissabte: 329,60€
TOTAL INGRESSOS: 946,82 €

Donacions membres grup impulsor
Material papereria divers (retoladors, bolígrafs, cartolines, fulls, paperògrafs)

 

****************************************************************************************************************
Participació Fira Economia Solidària de Catalunya
18 i 19 d’octubre de 2013

Despeses
Xapes: 75,02€
TOTAL DESPESES: 75,02€

Ingressos
Aportacions membres Grup Impulsor: 31,80€
Aportacions FESC: 2 Ecosols
TOTAL INGRESSOS: 31,80€ ; 2 Ecosols

 

****************************************************************************************************************
I RECORDA: LES CONTRIBUCIONS SÓN BENVINGUDES!