Règim de sessions

Cada primer dijous de mes se celebra una sessió plenària del Grup Impulsor del Parlament Ciutadà, de 19 a 21:30 a la seu de NOVA, Plaça de Catalunya núm. 9, 5è 2a.

Per a conèixer les freqüències, horaris i llocs de reunió de les diferents comissions, consulta la pàgina de cadascuna, on trobaràs aquesta informació i les coordenades de contacte.